chiến lược + con người + văn hóa + hệ thống + công nghệ


 

 Hội nhập kinh tế càng sâu thì càng bộc lộ những khiếm khuyết về quản lý, sự hiểu biết về kinh doanh.  Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tồn tại những khiếm khuyết này. Học, trang bị kiến thức về quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực điều hành là cần thiết không chỉ cho riêng chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp học và phải tạo điều kiện cho nhân viên của mình học, học qua trường lớp, qua thảo luận, trao đổi, các khóa huấn luyện nội bộ ... Hồ Đức Hùng


Khi mở rộng qui mô hoạt động, sự phát triển sẽ phá vỡ cấu trúc nội tại và doanh nghiệp cần khoác cho mình một chiếc áo mới rộng hơn, chuyên nghiệp hơn. Lúc này, chủ doanh nghiệp bắt buộc phải lựa chọn, thực hiện tái cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp, thay đổi hệ thống quản trị, tổ chức nhân sự mọi cấp, tự nâng cao năng lực điều hành hoặc tìm người thay thế ... Dương Xuân Giao

 

Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của những nguồn tri thức quý giá này; đồng thời cũng nhận ra rằng những nhân viên dưới quyền của mình sẽ mong mỏi chúng ta có được nguồn tri thức đó.

Khổng Tử, một nhà hiền triết đã nói rằng : "Bản chất của kiến thức suy cho cùng chính là biết cách áp dụng chúng vào thực tiển cuộc sống".

Với mong muốn được chia sẻ nguồn tri thức, những trải nghiệm cũng như cùng nhau phục vụ cho sự phát triển cấp quản lý ngày một lớn mạnh, và nhất là các doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh trong môi trường luôn sôi động và thách thức, đó là nền kinh tế hội nhập ... Đoàn Hùng

KHỞI NGHIỆP


QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


NGUỒN NHÂN LỰC


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


MÔ HÌNH - PHƯƠNG PHÁP - QUY TRÌNH


CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH


XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

 

CÔNG TY GIA ĐÌNH

 

QUỸ ĐẦU TƯ


CHỨNG KHOÁN


KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

 

MARKETING - PUBLIC RELATIONS


BÁN HÀNG


CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


SUY NGHĨ & TRIẾT LÝ

 

THƯ GIÃN